Du Lịch Hải Dương

Địa chỉ Email

[email protected]

Điện Thoại

0949 311 119

Địa chỉ

Dĩ An, Bình Dương

Giới thiệu

Công ty Quý Gia luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cũng cấp đến người dùng những dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý

TẦM NHÌN

Mang tâm huyết với quê hương, xứ sở; bằng chiến lược đầu tư-phát triển bền vững. Quý Gia phấn đấu trở thành Công ty kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu. Mục tiêu hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế; kiến tạo một thương hiệu thể hiện trí tuệ, niềm tự hào Việt Nam.

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, chất lượng cao, đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa vùng-miền, độc đáo, sáng tạo. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm dịch vụ đều hàm chứa yếu tố văn hóa, văn hóa tâm linh nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của mọi người trong xã hội ngày càng phát triển.

Đối với đối tác: Bằng tinh thần hợp tác cùng phát triển; với phương châm  “ là anh em một nhà”; luôn gia tăng các giá trị đầu tư chiến lược, hấp dẫn và bền lâu.

Đối với nhân viên: Tạo không gian, môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, văn hóa cao; phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi thành viên; có thu nhập hài hòa, được tạo điều kiện, cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Luôn phát triển hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự tôn, tự hào dân tộc.

Phương châm hành độngChúng ta là một Gia đình

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Thẩm sâu tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông trong ứng xử:

“NHÂN-MINH-ĐỨC-TRÍ-LƯỢNG-THÀNH-KHIÊM-CẦN”

– Nhân: Quý Gia luôn xây dựng, phát triển các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi con người là động lực phát triển đồng thời là mục đích vươn tới; Tạo dựng “Thời, Lợi, Hòa”, trong đó lấy  “Nhân Hòa” là cốt lõi trên cơ sở công bằng, chính trực và đề cao sức mạnh đoàn kết.

Minh: Quý Gia coi trọng sự ngay thẳng, rõ ràng trong ứng xử và hành động. Trước mọi sự việc cần sáng suốt, thông minh trong xử lý, sao cho thấu tình, đạt lý.

– Đức: Quý Gia luôn trọng đức tín; phẩm hạnh tốt đẹp của con người. Đức là cái gốc của muôn hạnh cũng là cái gốc để con người lập thân (đức dĩ bổn dã). Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; lấy khách hàng làm trung tâm.

– Trí: Quý Gia coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

– Lượng: Quý Gia luôn mở lòng, nhìn xa, trông rộng; coi trọng sự rộng lượng, tha thứ và giúp nhau cùng phát triển.

– Thành: Quý Gia trân trọng sự thành thực trong ứng xử. Đặc biệt, lòng trung thành, tính cầu thị của nhân viên với khách hàng, với Công ty là một yếu tố quan trọng để tồn tại và phát triển. Lấy thành công làm thước đo giá trị của cuộc sống

– Khiêm: Quý Gia luôn cởi mở, khiêm nhường; không ngừng học hỏi, vươn lên bằng trí tuệ, nội lực; cùng hợp tác, chia sẻ của mọi thành viên, khách hàng và đối tác.

– Cần:  Quý Gia cho rằng không có việc gì khó, chỉ sợ chúng ta không siêng năng. Chúng tôi coi trọng sự chăm chỉ, bền bỉ phấn đấu để đạt được mục đích tốt đẹp.